Obnażacz różówka, obnażacz kopciuszek

Objawy: Silne uszkodzenie liści, tzw. gołożer. Z silnie objedzonego liścia pozostaje tylko nerw główny.
Atakowane rośliny: Róże.
Przyczyna: Obnażacz różówka (Arge rosae) i obnażacz kopciuszek (Arge pagana) są błonkówkami z rodziny pilarzowatych. Larwy obu szkodników w podobny sposób żerują na liściach, rozpoczynając od brzegu blaszki liściowej, a kończąc na nerwie głównym. W ciągu roku rozwijają się dwa pokolenia szkodnika. Larwy pierwszego pokolenia żerują w czerwcu, a drugiego w sierpniu. Samica składa jaja (w rządku po 16-18 sztuk) w górnych partiach młodych pędów róży. Z jaj wylęgają się niebieskawozielone larwy z czarnymi plamami wokół brodawek, osiągające długość do 20 mm. W czasie żerowania odwłok trzymają zwinięty ku dołowi lub esowato uniesiony ku górze. Przepoczwarzają się w ziemi, w kulistym kokonie.
Ochrona niechemiczna: Obserwować krzewy od początku maja. Szkodnik co roku pojawia się w tych samych miejscach. Czasem pomaga przesadzenie róży na inne stanowisko.
Ochrona chemiczna: Opryskać preparatami Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS lub Talstar 100 EC