Opuchlak truskawkowiec

Objawy: Więdnięcie a następnie zasychanie roślin, poobgryzane brzegi liści (poobgryzane liście różanecznika na zdjęciu po prawej).
Atakowane rośliny: truskawki, poziomki, maliny, azalia, brzoskwinie, różaneczniki, winorośl, cisy i inne rośliny
Przyczyna: Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus) o szaro-brązowym zabarwieniu ciała i osiąga 9–13 mm długości. Ryjek ma krótki, na końcu rozszerzony, z głębokim rowkiem na górnej stronie. Czułki brunatno-czerwone lub brunatne. Osobniki dorosłe opuchlaka truskawkowca utraciły zdolność lotu. Chrząszcze w dzień przebywają w ukryciu, a aktywne są tylko o zmroku i nocą. Larwy rozwijają się w ziemi na korzeniach roślin. Larwy opuchlaków największe szkody wyrządzają na truskawkach, powodują też istotne szkody na porzeczce, a także na jabłoniach. Żerując larwy opuchlaka niszczą korzenie roślin, a dorosłe chrząszcze ogryzają liście, pączki, kwiaty, a nawet korę na cienkich gałązkach. Opanowane przez larwy rośliny więdną, a następnie zasychają. Płodność opuchlaka jest ogromna: samice składają do gleby po około 1000 jaj. Jaja są umieszczane w bogatą w próchnicę ziemię, zwykle u podstawy roślin. Larwy po opuszczeniu osłonek jajowych żerują w glebie na korzonkach krzewów i roślin zielnych do późnej jesieni. Z nastaniem chłodów opuszczają się głębiej i tam zimują. Zimują różne stadia rozwojowe opuchlaków w glebie na głębokości do 20 cm Wiosną znów intensywnie żerują, powodując poważne uszkodzenia roślin. Osiągają wtedy 10 mm długości; są grube, miękkie, pałąkowato zgięte, brudnobiałe o brązowej głowie, beznogie.
Ochrona niechemiczna: Metoda biologiczna polega na zastosowaniu nicieni owadolubnych. Larwy opuchlaka są skutecznie zwalczane preparatem Larvanem lub Nemasys F zawierającymi nicienie owadolubne. Larvanem jest środkiem zawierającym nicienie owadolubne z gatunku Heterorhabditis bacteriophora, stosowany jest w dawce 500 000–1 000 000 nicieni na m2 metodą opryskiwania lub podlewania gleby w celu zniszczenia larw opuchlaków
Ochrona chemiczna: Można opryskiwać rośliny i glebę pod nimi. Zabieg należy przeprowadzić z zastosowaniem preparatu Dursban 480 EC, Mospilan 20 SP lub Nurelle D 550 EC i powtórzyć po 14 dniach. Można też użyć Fastac 100 EC, ale tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 20°C.