Pilśniowiec janowcowy

Objawy: Na zaatakowanych roślinach zazwyczaj wiosną pojawiają się niewielkie narośla, galasy w kolorze zielonym. W pierwszej fazie zauważyć je możemy w centralnej części krzewu. Z upływem czasu narośla rozprzestrzeniają się również na kolejne pędy. Latem narośla ciemnieją przybierając kolor brązowy oraz stają się twarde. Widocznym objawem jest zahamowanie wzrostu rośliny.
Atakowane rośliny: Żarnowiec.
Przyczyna: Mikroskopijny szkodnik pilśniowiec janowcowy (Aceria genistae), żerujący w tkankach roślinnych. Zaliczany jest do szpecieli.
Ochrona niechemiczna: Wiosną należy systematycznie usuwać pojawiające się galasy. W przypadku silnego porażenia rośliny przez szkodnika, należy ją wykopać i spalić.
Ochrona chemiczna: Niestety nie ma skutecznego, dopuszczonego do użycia, środka chemicznego zwalczającego tego szkodnika.