Plamistość zgorzelowa klonu i platana

Objawy: Wiosną po rozwoju liści na ich powierzchni powstają zielono-żółte plamy, które następnie zmieniają kolor na brązowy. Po krótkim czasie następuje zbrunatnienie tkanki w obrębie plam oraz pojawia się ciemna otoczka. Plamy mogą rozwijać się na całej powierzchni liści powodując ich szybkie zasychanie i opadanie. Przy silnym nasileniu plamy mogą pojawiać się także na młodych pędach oraz ogonkach liściowych. Na pędach w miejscach porażenia tkanka ulega martwicy zmieniając kolor na brunatny, mocno pęka odsłaniając wiązki przewodzące. Fragmenty łodyg ponad zmianami chorobowymi w krótkim czasie zasychają.
Atakowane rośliny: Klony, platany.
Przyczyna: Grzyb Apiognomia errabunda. Porażenie pierwotne następuje wiosną tuż po całkowitym rozwinięciu się liści za sprawą zarodników workowych uwalnianych z powierzchni porażonych liści zalegających pod drzewami lub chorych fragmentów pędów. Porażenie wtórne następuje przez zarodniki konidialne uwalniane w ciągu całego sezony wegetacyjnego z fragmentów żywych porażonych pędów i liści.
Zwalczanie niechemiczne: Usuwanie i niszczenie chorych liści oraz fragmentów pędów. Dokładne wygrabienie i spalenie liści z objawami choroby po ich opadnięciu z drzew.
Zwalczanie chemiczne: Nie stosuje się.