Skoczek wiąziak

Objawy: bielenie liści wiązu.
Atakowane rośliny: wiązy, szczególnie odmiana 'Jaqueline Hillier’.
Przyczyna: Skoczek wiąziak (Kyboasca bipunctata). Osobniki dorosłe mają dwie pary przezroczystych skrzydeł, pierwsza z nich jest jasnozielona do żółtozielonej, z małą, czarną plamką przy wierzchołku. Larwy różnią się głównie brakiem skrzydeł. Od wiosny do jesieni na dolnej stronie liści żerują larwy i osobniki dorosłe szkodnika, efektem jest niemal całkowite bielenie liści
Zwalczanie niechemiczne: Unikać uprawy odmiany wiązu 'Jaqueline Hillier’.
Zwalczanie chemiczne: Gdy zauważymy objawy żerowania, wykonujemy opryski preparatami z grupy pyretroidów, np. Fastac 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC.