Susówka leszczynowa

Objawy: Nieregularne dziury w liściach, pomiędzy nerwami oraz w pąkach leszczyny. Obumieranie siewek i młodych roślin.
Atakowane rośliny: Leszczyna (Corylus)
Przyczyna: Uszkodzenia są efektem żerowania chrząszczy i larw susówki leszczynowej (Altica brevicollis). Chrząszcze  o długości ciała 5 mm, są granatowe, połyskujące metalicznie. Larwy wylęgają się w łodygach rośliny i nie powodują dużych szkód.
Zwalczanie niechemiczne: Brak danych.
Zwalczanie chemiczne: Porażone krzewy opryskujemy już w momencie pojawienia się pierwszych chrząszczy jednym z preparatów o działaniu kontaktowym, najlepiej z grupy pyretroidów np. Fastac 100 EC (0,015%), Savonil Super AL.