Szrotówek białaczek

Objawy: Na liściach widoczne miny, wyjedzony miękisz pomiędzy górną i dolną skórką. W części górnej mina jest wypukła i pokryta jasnymi kropkami, w części dolnej srebrzysta.
Atakowane rośliny: Wiele drzew różnych gatunków, z sadowniczych najczęściej jabłonki.
Przyczyna: Szkodnik Phyllonorycter blancardella. Duży motyl, rodzina – kibitnikowate. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 1,5 cm. Przednie skrzydła ma brązowoczerwone, tylne popielate. Jaja owalne i płaskie, biało-niebieskie. Gąsienica spłaszczona, jasnożółta. W opadłych liściach zimują poczwarki. Motyle wylatują w połowie kwietnia. Samice składają jaja na dolnej stronie liścia, gąsienica minuje liść i żeruje pod skórką ok. 3 tygodni, a motyle wylatują w drugiej połowie maja, drugie pokolenie występuje w czerwcu i trzecie w sierpniu.
Ochrona niechemiczna: W zwalczaniu tego szkodnika duże znaczenie mają owady pasożytnicze, które w znaczny sposób mogą ograniczać jego populację.
Ochrona chemiczna: Zabiegi zwalczające należy przeprowadzać w fazie różowego pąka, czyli w okresie wylotu motyli pierwszego pokolenia oraz po opadnięciu płatków kwiatowych w czasie wylęgania się gąsienic. Można zastosować np: Decis 2,5 EC.