Werticilioza

Objawy: Objawem werticiliozy jest więdnięcie pędów rośliny, żółknięcie a potem usychanie listków oraz ich opadanie. Spowodowane jest to tym, że choroba ta uniemożliwia pobieranie wody z gleby za pomocą korzeni gdyż są one „zablokowane”. Na przekroju pędów widoczne są zbrunatnienia drewna.
Atakowane rośliny: Drzewa i krzewy ozdobne. Szczególnie narażone są perukowce, klony i wiązy.
Przyczyna: Choroba grzybowa wywoływana przez grzyby Verticillium albo-atrum żyjące w glebie. Choroba najczęściej pojawia się w drugiej połowie lata. Wnika ona w roślinę przez korzenie.
Ochrona niechemiczna: Należy wycinać i palić porażone chorobą pędy.
Ochrona chemiczna: Rany pozostawione po obcięciu chorych pędów należy smarować pastą Funabenem Plus 03 PA. Można też podlewać roślinę preparatem o nazwie Topsin M 500 SC.

Źródło fotografii: USDA Forest Service. Cytowane za Wikimedia Commons.