Włosowatość korzeni

Objawy: U podstawy pnia oraz korzeni drzewa, rozwija się dużo drobnych, cienkich korzeni, czasami mogą się tworzyć również narośla. Następuje zahamowanie wzrostu drzew owocowych.
Atakowane rośliny: Jabłoń, grusza, malina, róża.
Przyczyna: Bakteria Agrobacterium rhizogenes. Drogą infekcji są uszkodzenia szyjki korzeniowej oraz korzeni, powstałe podczas prac pielęgnacyjnych lub w trakcie żerowania owadów. Optymalna temperatura dla rozwoju patogenu to 20-25 st C.
Ochrona niechemiczna: Do szczepienia i okulizacji używać zdrowych podkładek, bez narośli na korzeniach.
Ochrona chemiczna: Przed posadzeniem rośliny korzenie podkładek i drzewek należy zanurzać w papce z gliny z dodatkiem 1% siarczanu miedzi lub fungicydu miedziowego.