Zamieranie brzegów liści drzew i krzewów

Objawy: W okresie lata brzegi poszczególnych liści żółkną, brązowieją a potem zamierają.  Takie objawy można zauważyć szczególnie wśród nasadzeń miejskich oraz położonych w pobliżu dróg.
Atakowane rośliny: Najczęściej klony, kasztanowce, lipy oraz buki.
Przyczyna: Jest to choroba nieinfekcyjna związana z utrudnionym pobieraniem wody przez korzenie roślin wywołanym przez nadmierne zasolenie gleby. W pobliżu szlaków komunikacyjnych choroba występuje powszechnie co jest związane bezpośrednio z dużą ilością soli drogowej stosowanej do walki z oblodzeniem jezdni, która jest spłukiwana wiosną na pobocza.
Zwalczanie niechemiczne: Sadzenie drzew z dala od dróg oraz chodników a także dostarczanie roślinom odpowiedniej ilości wody podczas letnich suszy.
Zwalczanie chemiczne: Nie stosuje się.