Zamieranie pędów irgi

Objawy: Na pędach rozwijają się początkowo niewielkie plamy brązowej barwy, które po pewnym czasie obejmują cały obwód łodygi. Fragment pędu ponad miejscem infekcji stopniowo więdnie, brunatnieje i zamiera. Martwica przesuwa się ku podstawie pędu co prowadzi do zasychania kolejnych partii krzewu. Czasem nekroza zatrzymuje się na silnym rozgałęzieniu lub u podstawy pędu i nie postępuje dalej.
Atakowane rośliny: Różne gatunki irgi.
Przyczyna: Grzyby z rodzaju Diplodia. Formą zimującą jest grzybnia na porażonych fragmentach roślin, która wiosną wytwarza zarodniki konidialne roznoszone z prądami powietrza oraz kroplami wody na sąsiednie rośliny.
Zwalczanie niechemiczne: Systematyczne usuwanie i spalanie porażonych pędów.
Zwalczanie chemiczne: Kilkukrotne opryski co 7-10 dni środkami Sarfun 500 SC, Topsin M 70 WP.