Zgorzel korzeni i pędu azalii

Objawy: jasne odbarwienie liści na pojedynczych pędach, a następnie ich lekkie więdnięcie, brązowienie i zamieranie. Od spodu liści mogą występować drobne, okrągłe, czarne sklerocja. U podstawy pędu zauważalne zbrunatnienie tkanki, które z czasem może obejmować część lub cały obwód pędu i przemieszcza się ku górze. Z powodu zgnilizny korzeni, rośliny łatwo wyciągnąć z podłoża.
Atakowane rośliny: Azalie.
Przyczyna: grzyb Cylindrocladium scoparium. Ten sam patogen atakuje wiele innych roślin, np. pelargonie, u których wywołuje zgniliznę podstawy pędu i łodyg pelargonii.
Zwalczanie niechemiczne: Porażone rośliny usunąć razem z glebą, w której rosną.
Zwalczanie chemiczne: Przed sadzeniem nowych roślin glebę należy odkazić, stosując Topsin M 500 SC (w stężeniu 0,1%) w dawce 4 l cieczy roboczej na 1 m².