Zwójka różóweczka

Objawy: Młode liście zwinięte w rurki, wewnątrz żerujące gąsienice, później gąsienice żerują w luźno oplecionych przędzą rozetach liściowych lub kwiatowych. Wyjadają również pąki kwiatowe i niszczą kwiaty, uszkadzają zawiązki owoców, wyżerając w nich duże otwory.
Atakowane rośliny: Różne gatunki drzew i krzewów liściastych oraz drzewa i krzewy owocowe, najczęściej śliwy, jabłonie, grusze, maliny, porzeczki, agrest.
Przyczyna: Szkodnik Archips rosana. Duży motyl, rozpiętość skrzydeł do 2,5 cm. Skrzydła samicy są oliwkowobrązowe, a samca jasnobrązowe. Jaja są płaskie, owalne, składane na korze. Gąsienica zielona z czarną głową. Jaja zimują na powierzchni kory. Gąsienice wylęgają się w fazie różowego pąka jabłoni. Żerowanie trwa do połowy czerwca, przepoczwarczenie odbywa się w zwiniętych liściach na przełomie czerwca i lipca. Lot motyli trwa do końca lipca.
Ochrona niechemiczna: Populację szkodnika mogą ograniczać pasożyty, z których największe znaczenie ma kruszynek (Trichogramma sp.) – pasożyt jaj.
Ochrona chemiczna: Zabiegi zwalczające gąsienice zwójki różóweczki należy przeprowadzać w fazie różowego pąka jabłoni, stosując np. Steward 30 WG.

Autorem fotografii jest Gyorgy Csoka. Fotografie pochodzą z WIKIMEDIA COMMONS