Zwójka siatkóweczka

Objawy: Młode liście zjedzone lub owinięte przędzą, wewnątrz żerujące gąsienice, uszkodzone są również pąki kwiatowe, kwiaty oraz rozwijające się zawiązki. Na dojrzewających owocach płytkie lecz rozległe uszkodzenia.
Atakowane rośliny: Wiele różnych drzew i krzewów liściastych oraz drzewa i krzewy owocowe.
Przyczyna: Szkodnik Adoxophyes reticulana. Rozpiętość skrzydeł tego motyla dochodzi do 2 cm. Samice mają skrzydła szarobrązowe, a samce rdzawobrązowe. Jaja owalne, jasnozielone, składane są na górnej stronie liścia. Gąsienice zielone, z jasnobrązową głową. Gąsienice zimują w oprzędach utworzonych na korze. Motyle wylatują i składają jaja w maju, następnie w czerwcu wylęgają się gąsienice, które żerują na liściach i zawiązkach owoców. Kolejne pokolenie motyli pojawia się na przełomie lipca i sierpnia, larwy tego pokolenia (szczególnie szkodliwe) żerują na dojrzewających owocach.
Ochrona niechemiczna: Monitorowanie lotów motyli przy pomocy pułapek feromonowych.
Ochrona chemiczna: Chemiczne zwalczanie należy przeprowadzić w fazie zielonego pąka kwiatowego tj. początek żerowania gąsienic. Można zastosować Steward 30 WG. Gąsienice drugiego pokolenia zwalczamy na przełomie sierpnia i września.

Autorem fotografii jest Olaf Leillinger. Zdjęcie pochodzi z Wikimedia Commons.