Borecznik rudy

Objawy: Pędy sosen ogołocone z igieł (początkowo obżerane są wierzchołki igieł, a potem całe igły).
Atakowane rośliny: Sosny, przede wszystkim sosna górska i kosodrzewina. Może występować też na sośnie pospolitej, sośnie czarnej, limbie, wejmutce i na innych sosnach. Najczęściej atakowane są drzewostany rosnące na ubogich siedliskach w dobrze nasłonecznionych miejscach.
Przyczyna: Borecznik rudy (Neodiprion sertifer). Jest to owad z rodziny borecznikowatych, występujący głównie w lasach wyżynnych. Zniszczeń igieł dokonują larwy, które wylęgają się w okresie wiosennym, a następnie żerują w grupach po kilka, a nawet kilkanaście sztuk. Larwy mają długość 2,5 cm, najczęściej barwę szarozieloną z jasnym pasem na stronie grzbietowej oraz ciemnymi smugami po bokach. W maju i czerwcu gromadnie zgryzają starsze igły, pozostawiając nienaruszone młode pędy. Mogą też plackowato ogryzać soczystą korę. Pod koniec czerwca, po zakończeniu żeru, schodzą na powierzchnię gleby, gdzie przędą kokony i we wrześni przepoczwarzają się. Dorosłe samice składają jaja na igłach, umieszczając je na brzegu w rzędzie.
Zwalczanie niechemiczne: od połowy maja zbieramy larwy. Należy je usunąć zanim dokonają zniszczeń.
Zwalczanie chemiczne: Po zauważeniu larw rośliny opryskujemy preparatem o działaniu kontaktowym, np. Fastac 100 EC lub Decis 2,5 EC.

Autorem fotografii jest Père Igor. Zdjęcie pochodzi z WIKIMEDIA COMMONS