Górska osutka świerka

Objawy: Na brzegach lub końcach igieł pojawiają się podłużne żółte plamy, później brązowiejące. Jesienią (wrzesień, październik) po dolnej stronie igieł w miejscu plam pojawiają się brunatne, później czarne owocniki grzyba w postaci miseczki.
Atakowane rośliny: Świerk pospolity.
Przyczyna: Grzyb Lophodermium macrosporum. Wiosna zarodniki tego grzyba przenoszone są na inne rośliny wraz z prądami powietrza. Gdy osiądą na igłach zarodniki workowe, na nich kiełkują i dokonują zakażenia. Ich strzępka infekcyjna wrasta do wnętrza igły poprzez aparat szparkowy. Bezbarwne zarodniki konidialne powstają w czarnych piknidiach.
Ochrona niechemiczna: Unikajmy zbyt gęstego sadzenia roślin, szczególnie w żywopłotach.
Ochrona chemiczna: W okresie wiosny, kiedy następuje wysiew zarodników musimy wykonywać naprzemiennie opryski co 14 dni preparatami: Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Antracol 70 WG w stężeniu 0,2 %, Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %.