Gruzełek cisa, gruzełek świerka (Nectria cucurbitula)

Objawy: Przy podstawie pędu występują pojedyncze, brązowe, suche powierzchnie zamierających tkanek. Jeżeli w tym czasie wystąpi przesuszenie lub zalanie rośliny, nekroza ogarnia cały obwód, a części pędu powyżej żółkną i obumierają. Zazwyczaj w miejscu nekrotycznych plam powstają zrakowacenia pędu, a na ich powierzchni widać pomarańczowe lub białe skupiska zarodników grzyba.
Atakowane rośliny: Gatunki cisa lub świerka, czasem sporadycznie sosny i jodły.
Przyczyna: Grzyb, którego zarodniki konidialne tworzone są na krótkich trzonkach. Trzonki wyrastają na podkładce. Następnie formowane są kuliste i mięsiste ciemnoczerwone otocznie, a w ich wnętrzu znajdują się zarodniki workowe. Zarodniki te uwalniane są w okresie zimy i wczesnej wiosny, i wtedy dokonują infekcji na roślinie. Do zakażenia dochodzi w miejscach, które zostały uszkodzone przez uszkodzenia temperaturowe, mrozowe, oraz przez owady lub prace pielęgnacyjne.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać chore pędy. Unikać ranienia pędów roślin podczas prac pielęgnacyjnych (spulchnianie, grabienie).
Ochrona chemiczna: Wykonujemy oprysk preparatem Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 % lub Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %. W razie wystąpienia ran lub zrakowaceń smarujemy uszkodzone pędy preparatem Funaben Plus 03 PA.