Mączystek jałowcowy (Planococcus vovae)

Objawy: Zahamowanie wzrostu jałowca oraz częściowe lub całkowite zamieranie pędów. Na pędach może być widoczna rosa miodowa, na której mogą się rozwijać grzyby sadzakowe oraz larwy szkodnika.
Atakowane rośliny: Jałowiec pospolity, jałowiec sabiński.
Przyczyna: Czerwiec z rodziny wełnowcowatych (Pseudococcidae). Dorosłe osobniki tego szkodnika mają segmentowane ciało o długości 3mm i szerokości około 1,7 mm. Pancerz pokryty jest na zewnątrz białym, mączystym nalotem. Larwy tego osobnika zimują w szczelinach kory pędów lub pnia. Osłonięte są woskowym nalotem. Wiosną aktywnie żerują. Samice w czerwcu składają jaja do worka jajowego przytwierdzonego do ich ciała. W czerwcu wylęgają się larwy, które wędrują po całym krzewie. Osobniki larwalne II stopnia przytwierdzają się kłujką do pędów.
Ochrona niechemiczna: Co jakiś czas przeglądajmy pędy i szparki w korze, w celu zauważenia szkodnika.
Ochrona chemiczna: Kiedy wykryjemy szkodnika (najlepiej w fazie larwy) używamy preparatów chemicznych co 14 dni do zwalczania czerwców np. Confidor 200 SL w stężeniu 0,08 %.