Misecznik świerkowiec

Objawy: Na młodych pędach świerków można zaobserwować wypukłe, kuliste, jasnobrązowe tarczki owadów, pędy mogą być też pokryte lepką rosą miodową oraz rozwijającymi się na niej grzybami sadzakowymi (czarny nalot). Wzrost pędów jest spowolniony, mogą one nawet brązowieć i zamierać.
Atakowane rośliny: świerk pospolity, kłujący, serbski i biały.
Przyczyna: Misecznik świerkowiec (Physokermes piceae). Widoczne na pędach brązowawe tarczki, to samice tego szkodnika. Samice po okresie dojrzewania składają liczne jaja pod swoje ciało, w tzw. komorze lęgowej. Po upływie od 5 do 6 tygodni wylęgają się larwy, które wychodzą spod martwego ciała samicy. Larwy wędrują przez 3 dni po igłach, a następnie osiadają w wybranym miejscu i intensywnie żerują do połowy września, wysysając sok z roślin. Po linieniu, już jako larwy II stadium, szukają miejsca na zimowanie. W trakcie żerowania wydalają obficie rosę miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, przez co pędy wewnątrz krzewów pokrywają się ciemnym nalotem. Larwy zimują wśród pędów i od wczesnej wiosny wznawiają aktywność, intensywnie żerując, aby przekształcić się w samice.
Zwalczanie niechemiczne: brak.
Zwalczanie chemiczne: Jesienią lub wczesną wiosną, przy temp. powyżej 12°C, zaatakowane świerki opryskujemy preparatem olejowym, np. Promanal 012 AL lub Promanal 60 EC. Latem (od połowy lipca) wykonujemy od 2 do 3 oprysków, w odstępach 14-dniowych. Można zastosować preparat Confidor 200 SL, Mospilan 20 SP lub Provado Plus AE.

Autorem fotografii jest Steven Katovich. Fotografia pochodzi z WIKIMEDIA COMMONS.