Misecznik tujowiec

Objawy: Przebarwienie pędów i zahamowanie wzrostu rośliny. Na pędach widoczne wypukłe, brązowe tarczki. Krzewy zanieczyszczone rosą miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe.
Atakowane rośliny: Żywotniki (tuje).
Przyczyna: Misecznik tujowiec (Parthenolecanium fletcheri). Widoczne na pędach wypukłe tarczki to nieruchome samice tego szkodnika. Samice po okresie dojrzewania składają liczne jaja pod swoje ciało, w tzw. komorze lęgowej. Po upływie od 5 do 6 tygodni wylęgają się larwy, które wychodzą spod martwego ciała samicy. Larwy wędrują przez 3 dni po igłach, a następnie osiadają w wybranym miejscu i intensywnie żerują do połowy września, wysysając sok z roślin. Po linieniu, już jako larwy II stadium, szukają miejsca na zimowanie. W trakcie żerowania wydalają obficie rosę miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, przez co pędy wewnątrz krzewów pokrywają się ciemnym nalotem. Larwy zimują wśród pędów i od wczesnej wiosny wznawiają aktywność, intensywnie żerując, aby przekształcić się w samice.
Zwalczanie niechemiczne: brak.
Zwalczanie chemiczne: Najlepszym terminem zwalczania miseczników jest okres wylęgania się larw z jaj i okres wędrowania młodych larw po krzewach, co ma miejsce w lipcu. Pierwszy oprysk przeprowadzamy około połowy lipca. Oprysk powtarzamy po 14 dniach (pod koniec lipca). Jeżeli liczebność szkodników była bardzo duża, oprysk przeprowadza się po raz trzeci około połowy sierpnia (po kolejnych 14 dniach). Opryskujemy preparatem Confidor 200 SL lub Mospilan 20 SP. Dodatkowy ważny zabieg, mający na celu zniszczenie zimujących larw, przeprowadzamy wczesną wiosną lub jesienią (przy temp. powyżej 12°C). Należy opryskać krzewy preparatem zawierającym olej parafinowy, np. Promanal 012 AL.