Ochojnik korowojodłowy (Dreyfusia piceae)

Objawy: Na pniach drzew możemy dostrzec białe mszyce, które pokrywają gęsto całą korę. Kora w efekcie pęka i odłupuje się. Młode egzemplarze mogą zamierać. Wzrost roślin jest silnie zahamowany.
Atakowane rośliny: Jodła balsamiczna, jodła kaukaska, jodła koreańska, jodła kalifornijska.
Przyczyna: Efektem uszkodzeń jest mszyca jednodomna z rodziny ochojnikowatych (Adelgidae). Szkodniki mają kolor brunatny, ciało długości 1- 1,5 mm. Pokryte są woskowym, białym puchem. Jaja mszyc są owalne. Larwy zimujące posiadają duże gruczoły woskowe. Larwy II stadium rozwojowego zimują w zagłębieniach kory. Uaktywniają się wczesną wiosną a w kwietniu są już dorosłymi samicami. Każda z samic składa około 400 jaj.
Ochrona niechemiczna: Możemy ręcznie lub za pomocą silnego strumienia wody usuwać mszyce z pni drzew.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu szkodników opryskujemy pnie drzew preparatem Confidor 200 SL w stężeniu 0,04 % lub Mospilan 20 SP w stężeniu 0,02 %.