Opadzina igieł modrzewia

Objawy: Więdnięcie i żółknięcie igieł modrzewia. Następnie następuje brązowienie i zamieranie części lub całych igieł. U siewek efekty choroby widoczne są na igłach dolnych, z czasem obejmują wierzchołek rośliny.
U starszych roślin objawy pojawiają się przy deszczowej pogodzie. Są to często żółte plamy na zewnętrznej stronie igieł. Chore igły brązowieją i opadają w zależności od stadium choroby w dużych ilościach.
Atakowane rośliny: Modrzew zachodni, modrzew europejski. Czasem również daglezja zielona.
Przyczyna: Problemem jest grzyb Meria laricis. Na starszych, porażonych modrzewiach przy wilgotnej pogodzie, na dolnej stronie igieł formują się zarodniki konidialne grzyba. Wiosną, po wznowieniu wzrostu, igły są infekowane przez grzyb. Natomiast kiedy pogoda jest sucha i bezdeszczowa nie dochodzi do zarażenia. Wraz z wiekiem rośliny, igły uodparniają się na porażenia chorobą. Grzyb Meria laricis zimuje na opadłych igłach i to one są źródłem wiosennych infekcji. Zakażeniu igieł sprzyja wysoka wilgotność powietrza i temperatura oscylująca w granicach 10- 20 stopni. Choroba bardzo często może być mylona z uszkodzeniami przez przymrozki.
Ochrona niechemiczna: Należy często zbierać opadłe igły spod roślin, które mogą być źródłem choroby. Rośliny podlewajmy na podłoże, unikajmy zwilżania roślin i pozostawiania ich mokrych na noc. Przed siewem nasion należy oczyszczać ziemie, donice, z resztek modrzewia. Należy również unikać zbyt gęstego sadzenia siewek. Porażone siewki od razu usuwamy i palimy.
Ochrona chemiczna: Przy częstych opadach deszczu, lub gdy pojawiają się nowe igły opryskujemy rośliny preparatami Pennozeb 80 WP w stężeniu 0,2 %, Dithane NeoTec 75 WG w stężeniu 0,2 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 % lub Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %.