Osnuja sadzonkowa

Objawy: Na wierzchołkach pędów sosen widoczny oprzęd i zlepione odchody (fot. 1), pod którymi żeruje larwa szkodnika (fot. 2).
Atakowane rośliny: sosny, głównie młode sosny pospolite, sosny wejmutki i sosna czarna.
Przyczyna: Osnuja sadzonkowa (Acantholyda hierogliohica) to błonkówka, będąca jednym z najważniejszych szkodników sosny. Szkodliwe są larwy, które żerują na głównym pędzie, powodując jego zamieranie. Owady latają w maju i czerwcu, składając jaja na młodych pędach sosen. Wylęgająca się larwa osnuwa się rurkowatym oprzędem. Pod schronieniem z oprzędu i własnych odchodów larwa żeruje, przemieszczając się w dół po drzewie (ostatecznie oprzęd może objąć cały pęd). Na początku sierpnia larwy schodzą do gleby, gdzie zimują. Zwykle w następnym roku na wiosnę przepoczwarzają się. Po około 3 tygodniach z poczwarek lęgnie się latający owad dorosły, który ponownie składa jaja na pędach.
Zwalczanie niechemiczne: Wyłapywanie owadów, wycinanie pędów z oprzędami i żerującymi larwami.
Zwalczanie chemiczne: W okresie pojawienia się szkodników przeprowadzić oprysk preparatem Decis 2,5 EC lub Talstar 100 EC.

Autorem fotografii jest Beentree. Fotografie pochodzą z WIKIMEDIA COMMONS.