Osutka jałowca

Objawy: Na jałowcach możemy zaobserwować brązowiejące, obumierające wierzchołki pędów. Na porażonych łuskach możemy dostrzec czarne owocniki grzyba. Czasem zainfekowane igły opadają.
Atakowane rośliny: Jałowce – różne gatunki.
Przyczyna: Przyczyną jest grzyb Lophodermium juniperi. Zarodniki atakują łuski lub igły i je zakażają. Zbyt częste występowanie opadów deszczu lub nadmierne podlewanie potęguję rozwój choroby. Często przez grzyba atakowane są rośliny słabe, uszkodzone lub nieprawidłowo pielęgnowane.
Ochrona niechemiczna: Trzeba wycinać i palić pędy z objawami choroby.
Ochrona chemiczna: Rośliny i podłoże w którym rosną jałowce opryskujemy preparatami: Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Penncozeb 80 WP w stężeniu 0,2- 0,35 %, Antracol 70 WG w stężeniu 0,2 %, Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %. Opryski wykonujemy od lipca do października, co około 30 dni.