Osutka sosny

Objawy: Pod koniec wiosny lub latem na igłach sosen pojawiają się małe, ostro zarysowane plamy, natomiast jesienią, we wrześniu – żółte, poprzeczne kreski, obejmujące cały obwód igieł. Końcówka igły znajdująca się powyżej zmienionego miejsca żółknie, brązowieje i zamiera. Wiosną u starszych sosen porażone igły masowo opadają, u młodych roślin igły nie opadają lecz ulegają silnej deformacji. Chore sosny mają zahamowany wzrost i bardzo małe przyrosty.
Atakowane rośliny: różne gatunki sosen.
Przyczyna: Choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Lophodermium. Źródłem infekcji są zarodniki workowe, formujące się na opadłych igłach. Zarodniki uwalniają się szczególnie masowo w okresie od września do listopada, infekując kolejne drzewa.
Zwalczanie niechemiczne: Spod drzew wygrabiać i usuwać opadłe igły (najlepiej je spalić).
Zwalczanie chemiczne: Od połowy lipca do października porażone rośliny oraz glebę pod nimi opryskuje się naprzemiennie fungicydami: Antracol 70 WG, Dithane NeoTec 75 WG, Falcon 460 EC, Score 250 EC, lub Topsin M 500 SC. Opryski należy wykonać 2-3 krotnie w odstępach co 14 dni.

Fot. Aleksandra Dziugan-Smoleń.