Osutka zwyczajna jodły

Objawy: Na górnej stronie igieł występują czarne (często ułożone parami) piknidia będące miejscem skupienia zarodników grzyba. Z kolei na dolnej stronie igieł dostrzec możemy ułożone w rzędzie, czarne apotecja (owocniki). Po zakażeniu w następnym roku igły jodły żółkną i opadają.
Atakowane rośliny: Jodła pospolita oraz inne gatunki jodły.
Przyczyna: Sprawcą choroby jest grzyb Lophodermium nervisequum z grupy workowców. W okresie maj- czerwiec infekcji ulegają igły 2 lub 3- letnie. Pierwsze objawy chorobowe możemy dostrzec po upływie około 3 miesięcy. Następnego roku na igłach formują się owocniki stadium doskonałego, z których to zarodniki workowe dokonują infekcji następnych igieł.
Ochrona niechemiczna: Należy podlewać jodły bezpośrednio do podłoża, unikać zwilżania roślin.
Ochrona chemiczna: Należy stosować opryski od maja następującymi preparatami: Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %.