Przędziorek sosnowiec

Objawy: Mozaikowate żółknięcie igieł drzew i krzewów iglastych. Później igły brązowieją i masowo opadają. Na igłach można zaobserwować delikatną pajęczynkę.
Atakowane rośliny: różne drzewa i krzewy iglaste, głównie świerki pospolity i biały, cyprysiki, jałowce, żywotniki i jodła koreańskia.
Przyczyna: Przędziorek sosnowiec, drobny pajęczak. Aby stwierdzić jego obecność należy podłożyć pod pędy białą kartkę papieru i kilkakrotnie potrząsnąć gałązkami. Obecność szybko poruszających się na papierze, maleńkich pajączków, potwierdza konieczność do przeprowadzenia zabiegu chemicznego.
Zwalczanie niechemiczne: Właściwe nawożenie roślin pomaga utrzymać ich dobrą kondycję i zmniejszyć straty powodowane przez przędziorka. W okresie od listopada do marca, przy temp. powyżej 12°C, należy opryskać krzewy preparatem olejowym Promanal 012 AL (pozwala zniszczyć jaja szkodnika).
Zwalczanie chemiczne: Bezpośrednio po wylęgu larw z jaj zimowych (koniec maja) należy wykonać zabieg preparatem Provado Plus AE lub Magus 200 SC.