Rdza gruszy

Objawy: Pierwsze objawy choroby występują wiosną na młodych liściach gruszy w postaci jaskrawopomarańczowych plam. W tych miejscach liście grubieją i sztywnieją, na wierzchniej stronie przebarwień widoczne czarne wzniesienia. W okresie letnim na dolnej stronie liści formują się żółte skupiska zarodników grzyba. Objawy choroby występują również, chociaż w mniejszym nasileniu, na owocach, ogonkach liściowych i pędach porażonych grusz, mają postać pomarańczowoczerwonych, twardych plam.
Na pędach jałowca, który jest drugim żywicielem patogena, tworzą się żółtopomarańczowe skupiska zarodników. Mają one początkowo kształt poduszeczek, później powiększają się do formy stożków. Kora w obrębie powiększających się zgrubień pęka, a część pędu znajdująca się powyżej narośli żółknie, brązowieje i obumiera.
Atakowane rośliny: Grusza, jałowiec.
Przyczyna: Grzyb Gymnosporangium sabinae. Jest to choroba dwudomowa, zasiedlająca grusze i jałowce. Na gruszy wytwarzają się skupienia zarodników, zasiedlają żywiciela pośredniego, jakim jest jałowiec sabiński. Na tej roślinie tworzą się skupienia zarodników przetrwalnikowych. Wiosną zarodniki infekują rozwijające się liście grusz.
Ochrona niechemiczna: W sąsiedztwie sadów nie uprawiać jałowca sabińskiego.
Ochrona chemiczna: Opryski w okresach największej wrażliwości drzew na zakażenie. Preparaty miedziowe np. Miedzian 50 WP, w razie potrzeby stosować preparaty kontaktowe np. Kaptan 50 WP.
Autorem fotografii jest Ogi. Źródło: Forum Ogrodnicze