Skorupik szpilkowiak (Insulaspis newsteadi)

Objawy: Na igłach pojawiają się żółte plamy, w miejscach, gdzie żerują czerwce.
Atakowane rośliny: Sosny i jodły.
Przyczyna: Problemem jest czerwiec z rodziny tarcznikowatych (Diaspididae). Tarczka samicy ma wąski kształt o długości 1,8- 2 mm, koloru brązowego. Ciało samicy zakończone jest charakterystycznym odwłokiem (pygidium). Zimują tylko samice tego szkodnika, które składają jaja w kwietniu. Larwy wylegają się na początku czerwca. W lipcu pojawia się II stadium, które swoją dojrzałość osiąga w sierpniu.
Ochrona niechemiczna: Częste oglądanie roślin, w celu zauważenia szkodnika.
Ochrona chemiczna: W czasie wylęgania i rozwoju larw oraz ich żerowania opryskujemy rośliny 2 razy co 14 dni preparatem Confidor 200 SL w stężeniu 0,08 %, Mospilan 20 SP w stężeniu 0,02 %.