Szyszeń pospolity (Dioryctia abietella)

Objawy: Końcówki pędów więdną i zasychają, przez grasujące wewnątrz larwy. Wygryzione charakterystyczne dziury przy nasadzie łusek nasiennych.
Atakowane rośliny: Starsze drzewa modrzewia, jodły, daglezji, sosny.
Przyczyna: Jest to motyl z rodziny omacnicowatych (Pyralidae). Przednie skrzydła mają szerokość do 30 mm. Skrzydła koloru popielatoszarego, o ząbkowatych, czarnych brzegach i nerkowatej plamie w centrum. Skrzydła tylne są barwy szarej. Jaja motyla są owalne, początkowo jasnopomarańczowe, później niebieskawe. Gąsienice tego motyla są długości 30 mm, z brunatną głową i białymi oraz szarymi pasami wzdłuż ciała. Gąsienice zimują w białych oprzędach. Na przełomie czerwca i lipca następuje wylot motyli. Samice składają jaja w pobliżu zielonych szyszek. Po 14 dniach wylęgają się gąsienice, które wgryzają się w młode szyszki i tam żerują do późnej jesieni.
Ochrona niechemiczna: Gdy zauważymy jaja na szyszkach możemy usunąć szyszki, pozbawiając larwy pokarmu.
Ochrona chemiczna: W okresie występowania motyli opryskujemy drzewa preparatem Fastac 100 EC w stężeniu 0,015 %.

Fot. ©entomart, źródło: Wikimedia Commons.