Tarcznik jałowcowiec (Carula juniperi)

Objawy: Zahamowany wzrost pędów. Często pędy są również zniekształcone.
Atakowane rośliny: Jałowce, często również cyprysik groszkowy i cyprysik Lawsona.
Przyczyna: Czerwiec z rodziny tarcznikowatych (Diaspididae). Ciało samicy jest żółtawe, owalne, długości od 0,4- 0,9 mm i szerokości od 0,4- 0,8 mm. Jej tarczka jest lekko wypukła koloru białego. Larwy samców są podłużne, białe, z wylinką w kolorze brązowym, natomiast larwy samic są owalne, żółtozielonkawe. Larwy żerują na pędach i igłach. Zapłodnione samice zimują na najmłodszych pędach. Jaja składają pod tarczkę w maju- do 60 sztuk. Dorosłe osobniki pojawiają się pod koniec lipca.
Ochrona niechemiczna: Ręczne usuwanie tarczek z pędów.
Ochrona chemiczna: W czasie wylęgu larw (od połowy czerwca) opryskujemy 2 lub 3- krotnie rośliny, co dwa tygodnie preparatem Mospilan 20 SP w stężeniu 0,02 %, Confidor 200 SL w stężeniu 0,08 %.