Tarcznik jodłowiec (Nuculaspis abietis)

Objawy: Na górnej stronie atakowanych igieł pojawiają się żółte plamy. Osłabiony jest wzrost roślin. Efektem żerowania szkodnika jest całkowite opadanie i żółknięcie igieł.
Atakowane rośliny: Jodły, sosny, świerki, jałowce, daglezje.
Przyczyna: Jest to czerwiec z rodziny tarcznikowatych (Diaspididae). Samice i larwy możemy znaleźć na dolnej stronie igieł pędów starszych, gdyż tam się usadawiają. Samica ma ciało w kształcie gruszkowatym o barwie żółtawej. Tarczka samicy ma długość około 1,7- 2,3 mm w kolorze czarnym. Wylinka larwalna występuje na środku tarczki.
W ciągu roku następuje rozwój tylko jednego pokolenia tego szkodnika. Zimują tylko larwy II stadium. Samice stan dojrzałości osiągają w kwietniu. Składanie jaj przez każdą samicę następuje w czerwcu i lipcu. Ilość jaj oscyluje w granicach 70 sztuk. Po kilkunastu dniach następuje wylęganie się larw.
Ochrona niechemiczna: U młodych okazów możemy ręcznie usuwać tarczki.
Ochrona chemiczna: Wczesną wiosną by zniszczyć zimujące larwy opryskujemy drzewa preparatem Promanal 60 EC w stężeniu 2 %. W lipcu, gdy larwy wylęgają się trzeba zastosować oprysk co 14 dni preparatem układowym, np. Confidor 200 SL w stężeniu 0,08 %.