Uszkodzenia sosen przez wczesnowiosenne przymrozki

Objawy: Na młodych pędach igły od podstawy więdną, tracą swój turgor i przez określony czas zwisają na pędach. Potem mogą żółknąć i brązowieć.
Atakowane rośliny: Sosny oraz inne drzewa i krzewy iglaste.
Przyczyna: Przyczyną są wczesnowiosenne przymrozki. Sosny przedwcześnie wypuszczają nowe pędy pobudzone nagłym wzrostem temperatury, przez co narażone są na niskie temperatury. Gwałtowny spadek temperatury w okolicach 0 stopni (szczególnie w nocy) sprawia, że młode pędy i igły ulegają uszkodzeniu. Efektem jest więdnięcie młodych pędów na odcinku około 0,5 cm. Przy nagłym wzroście wilgotności pędy i igły mogą zostać zaatakowane przez choroby grzybowe, w szczególności przez grzybnie Botrytis cinerea.
Ochrona niechemiczna: Podczas zapowiadanych przymrozków zakładajmy kaptury ochronne z agrowłókniny, lub owijajmy młode rośliny matami słomianymi. Możemy zastosować również zadymianie, które powoduję minimalny wzrost temperatury wokół roślin lub zraszanie. Zamarzające kropelki wody ochronią młode przyrosty i same igły. Wycinajmy również obumarłe pędy nad bocznymi rozgałęzieniami.
Ochrona chemiczna: Gdy temperatura ustabilizuje się zastosujmy opryski fungicydami, np. Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %.