Zamieranie wierzchołków pędów daglezji zielonej

Objawy: Na pędach chorej rośliny zauważyć możemy brązową nekrozę. Niekiedy na jej powierzchni widoczne są żółte skupiska zarodników grzyba.
Atakowane rośliny: Daglezja zielona, różne gatunki sosny.
Przyczyna: Przyczyną jest grzyb Fusarium oxysporum. Zimuje on na resztkach roślin, a w okresie, gdy wysiane nasiona kiełkują dokonuje infekcji na siewkach. Infekcja występuje szczególnie latem, ponieważ temperatura powyżej 20 stopni sprzyja rozwojowi grzyba. Zalane podłoże może być przyczyną formowania, uwalniania i przenoszenia się zarodników.
Ochrona niechemiczna: Należy nie zalewać podłoża, w którym kiełkują nasiona lub rosną dorosłe rośliny oraz usuwać resztki roślin z rabat, donic.
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy objawy zamierania, niezwłocznie musimy wykonać opryski preparatem Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Mirage 450 EC w stężeniu 0,05 %.