Zgnilizna hypokotylu

Objawy: Siewki rosną wolniej, więdną i żółkną. Przy podstawie pędu siewki powstaje nekroza, która prowadzi do śmierci rośliny.
Atakowane rośliny: Sosny, świerki.
Przyczyna: Przyczyną jest grzyb Fusarium spp. Grzyb ten należy do dwóch rodzajów Gibberella i Nectria. Gatunki z rodzaju Fusarium to grzyby strzępkowe występujące na całym świecie, w glebie jako saprofity. Część gatunków powoduje choroby roślin (pasożyty fakultatywne). Nasileniu objawów chorobowych u młodych roślin sprzyjają stresy związane z nieprawidłową uprawą, przesuszeniem podłoża, nieprawidłowym nawożeniem lub podlewaniem. Infekcja z reguły rozpoczyna się w miejscu zranienia tkanki młodej siewki. Grzyb przenosi się za pośrednictwem nasion lub z zakażonym podłożem do uprawy roślin. Zarodniki grzyba przenoszą się wraz z prądami powietrza.
Ochrona niechemiczna: Należy równomiernie podlewać siewki, oraz ograniczać zbyt wysoką wilgotność podłoża, w którym rosną młode rośliny.
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy objawy natychmiast stosujemy oprysk jednym z fungicydów: Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 % lub Sarfun 500 SC w stężeniu 0,15 %.