Zgnilizna nasion i zgorzel siewek daglezji zielonej

Objawy: U nasion następuje masowe ich zamieranie. Natomiast na rozsadniku patogen powoduje zgorzel przedwschodową – zamieranie siewek młodych roślin.
Atakowane rośliny: Daglezja zielona, różne gatunki świerka.
Przyczyna: Grzyb Geniculodendron pyriforme. Grzyb często atakuje nasiona w szyszkach, które długo zalegają na ziemi. Optymalną temperaturą do rozwoju tego grzyba jest około 20 stopni, lecz do zakażenia nasion przy ich przechowywaniu może dojść w temperaturze 1 lub 2 stopnie powyżej zera. Patogen jest niebezpieczny w czasie podkiełkowywania nasion. Należy więc wtedy utrzymywać wilgotność podłoża w przedziale 70- 75 % przy temperaturze 8- 10 stopni. Niestety przy tych warunkach grzyb również może się ujawnić. Grzyb jest stosunkowo bardziej szkodliwy przy wysiewie nasion bezpośrednio na polu, niż w pojemnikach pod osłonami.
Ochrona niechemiczna: Należy wysiewać nasiona w podłoże o optymalnej temperaturze. Chore siewki usuwamy jak najszybciej.
Ochrona chemiczna: Przed wysiewaniem nasion moczymy je w preparatach Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %. Siewki natomiast podlewamy preparatami (2- 4 l na metr kwadratowy): Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Penncozeb 80 WP w stężeniu 0,2 %.