Zgnilizna sadzonek cisa

Objawy: Chore sadzonki cechuje zahamowany wzrost. Igły lub pojedyńcze łuski żółkną. Gdy wyciągniemy sadzonki z podłoża możemy zauważyć brązową nekrozę pędu, atakującą od podstawy pędu po sam wierzchołek. Na wierzchniej części podłoża może być widoczna brązowa grzybnia.
Atakowane rośliny: Cis, ale też inne gatunki roślin iglastych, które rozmnażamy przez sadzonki.
Przyczyna: Przyczyną jest grzyb Fusarium spp. i Rhizoctonia solani. Patogeny te są związane z podłożem. Zarodniki Fusarium spp tworzą się na powierzchni porażonych tkanek i przenoszone są przez wiatr lub krople wody, tym samym zarażając inne rośliny. Natomiast grzyb Rhizoctonia solani. przenoszony może być w cząstkach wysuszonego podłoża do uprawy roślin lub korzeniach. Zarodniki Fusarium spp. idealnie rozwijają się w wilgotnym podłożu. Z kolei patogen Rhizoctonia solani, najlepiej rozwija się w glebie na głębokości 5- 10 cm, gdzie ma dostęp powietrza.
Ochrona niechemiczna: Unikajmy utrzymywania podłoża w zbyt wysokiej wilgotności. Gdy zauważymy chore sadzonki niezwłocznie usuwajmy je z palet lub multiplatów.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu objawów należy wykonać opryski mnożarek, doniczek, multiplatów preparatem Miedzian 50 WG w stężeniu 0,2 %- 0,3%.