Ostępka lilianka

Objawy: Występuje gnicie i zasychanie pąków kwiatowych. Słabiej porażone pąki przestają się rozwijać, ulegają zniekształceniu. Żerujące w pąkach larwy występują gromadnie.
Atakowane rośliny: Lilie, szachownice cesarskie, narcyzy, tulipany.
Przyczyna: Larwy ostępki lilianki (Liriomyza urophorina), szkodnika zaliczanego do muchówek z rodziny miniarkowatych, rozwijają się w pąkach kwiatowych. Są białożółte, beznogie, bez zaznaczonej puszki głowowej. Osiągają długość 4 mm.
Zwalczanie niechemiczne: Uszkodzone pąki natychmiast obrywać i niszczyć (palić).
Zwalczanie chemiczne: Zapobiegawczo podczas tworzenia pąków stosować Fastac 100 EC, Talstar 100 EC i inne pyretroidy.