Poskrzypka cebulowa

Objawy: Od wczesnej wiosny do jesieni w liściach i pąkach kwiatowych wygryzione nieregularne dziury.
Atakowane rośliny: Ozdobne rośliny cebulowe, szczególnie lilie i szachownice, a także warzywa cebulowe. Najczęściej cebula i szczypior, rzadziej por.
Przyczyna: Poskrzypka cebulowa (Crioceris merdigera). W kwietniu i maju samice składają na liściach żółtawe jaja (w złożach 4 do 20 sztuk). Z jaj wylęgają się larwy objadające liście. Larwa jest brązowoszara z czarną główką i 3 parami odnóży, pokryta ciemnym śluzem. W czerwcu larwy schodzą do gleby i się przepoczwarzają. Od końca czerwca na liściach można zaobserwować dorosłe chrząszcze. Chrząszcze są czerwone z długimi czarnymi czułkami. Osiągają 6 do 8 mm długości.
Zwalczanie niechemiczne: W uprawie amatorskiej, przy niedużej liczbie roślin i niezbyt licznym wystąpieniu szkodnika, ograniczamy się do ręcznego zbierania larw oraz dorosłych chrząszczy. Jaja należy rozgniatać.
Zwalczanie chemiczne: Przy bardzo licznym wystąpieniu szkodnika, przeprowadza się opryski insektycydami. Dawniej polecano Talstar 100 EC ale obecnie środek ten jest już wycofany. Obecnie właściwymi insektycydami wydają się: Actellic 500 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon 050 CS, Sumi-Alpha 050 EC.

Zobacz więcej: poskrzypka cebulowa – forum ogrodnicze