Poskrzypka liliowa

Objawy: Zjedzone liście, pędy, kwiaty. Uszkodzenia widoczne są już w marcu.
Atakowane rośliny: Rośliny z rodziny liliowatych. Głównie lilie, szachownice, także warzywa jak np. ziemniaki.
Przyczyna: Poskrzypka liliowa (Lilioceris lilii). Jest to chrząszcz długości ok. 7 mm, o błyszczących, czerwonych pokrywach skrzydeł (reszta ciała jest czarna). W odróżnieniu od podobnej poskrzypki cebulowej (Crioceris merdigera) P. liliowa ma czarno ubarwione głowę i odnóża. Jej ulubioną rośliną żywicielską jest lilia biała. Na ogół wydaje 2-3 pokolenia w ciągu roku. Ze złożonych na spodniej stronie liści roślin żywicielskich, jaj (pojedynczo lub w pakiecikach do 10 sztuk) wylęgają się larwy pomarańczowo-czerwonej barwy, otoczone warstwą odchodów. Są one bardziej szkodliwe niż osobniki dorosłe. Wyrośnięta larwa schodzi na ziemię i płytko w glebie wytwarza kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Dorosłe owady opuszczają poczwarki późnym latem.
Zwalczanie niechemiczne: W ogródkach działkowych i przydomowych skuteczne jest ręczne zbieranie larw i dorosłych owadów. Można też opryskiwać rośliny proszkiem dalmatyńskim (Pyretrum). W sprzedaży dostepne są również specjalne mydła owadobójcze.
Zwalczanie chemiczne: Przez opryskiwanie preparatami z bifentryną lub primifos metylu. Preparat Owadofos.