Udnica cebulówka

Objawy: W cebulach można znaleźć larwy (do 30 sztuk), które drążą we wnętrzu kanały. Zaatakowana roślina karłowacieje i więdnie, a wnętrze cebuli gnije.
Atakowane rośliny: Cebula konsumpcyjna i cebule roślin ozdobnych, takich jak lilia, narcyz, hiacynt, tulipan, a także marchew i kosaćce.
Przyczyna: Uszkodzenia powodują larwy udnicy cebulówki (Eumerus strigatus),  muchówki z rodziny bzygowatych (Syrphidae). Dorosły owad ma długość ciała 6-8 mm, ubarwienie metaliczne zielone. Na bokach odwłoka znajdują się 3 półksiężycowe, jasne plamy. Larwy są szarożółte, beznogie, o spłaszczonym ciele. Muchówka lata w maju-czerwcu. Składa jaja na łuskach cebul. Rozwój larwy trwa do końca lipca. Muchówki letniego pokolenia latają w sierpniu, a ich larwy pozostają w cebulach do następnego roku. W czarnej, gnijącej masie pod łuskami cebuli oprócz larw udnicy mogą też być larwy śmietki cebulanki.
Zwalczanie niechemiczne: Rośliny z objawami uszkodzenia należy ostrożnie wyjąć z ziemi, a następnie spalić. Zdrowe cebule trzeba jak najszybciej przenosić do miejsca ich przechowania.
Zwalczanie chemiczne: W miejscach częstego występowania udnicy należy zaprawiać nasiona na sucho preparatem zawierającym izofenfos i tiuram. Z preparatów stosuje się Gaucho 350 FS (50 ml) z dodatkiem zaprawy Funaben T (4 g). Przed sadzeniem cebul stosuje się insektycyd Reldan 400 EC.  Rośliny począwszy od maja podlewać 2-3 krotnie co 14 dni roztworem jednego z następujących preparatów: Dursban 480 EC, Nurelle Max 515 EC, Trebon 30 EC.