Bakteryjna plamistość liści anturium

Objawy: Na młodych liściach tworzą się czarne plamy o średnicy do około 5 mm. Plamy te są otoczone niekiedy jasnożółtą obwódką. Plamy są nieregularne. Natomiast na starszych liściach tworzą się plamy między nerwami i dochodzą do 1- 3 mm, również są nieregularne. Plamy nie obejmują kolby kwiatowej oraz ogonków liściowych.
Atakowane rośliny: Anturium, dracena, difenbachia.
Przyczyna: Przyczyną jest bakteria Xanthomonas diffenbachiae. Choroba występuje na całej powierzchni liścia. Bakteria ta może być przenoszona z innych roślin doniczkowych, takich jak dracena, filodendron, difenbachia, dlatego przy zakupie wyżej wymienionych roślin zwracajmy uwagę na wygląd i zdrowotność roślin. Najlepiej nie uprawiać tych roślin w bezpośrednim sąsiedztwie z anturium, a tym bardziej w jednych pojemnikach. Bakteryjna plamistość może się również pojawić, gdy dolna część blaszki liściowej ulegnie uszkodzeniu.
Ochrona niechemiczna: Unikajmy sadzenia anturium z roślinami mogącymi przenosić wymienioną bakterię (dracena, difenbachia, filodendron). Silnie porażone rośliny niezwłocznie usuwajmy.
Ochrona chemiczna: Po wystąpieniu objawów choroby bakteryjnej opryskujemy rośliny co 7 dni środkiem Miedzian 50 WG w stężeniu 0,3 %.