Bakterioza lilaka

Objawy: Zakażane są najczęściej młode pędy w okresie wiosennym. Najmłodsze przyrosty pokrywają się nekrotycznymi plamami brunatnej barwy, które z czasem pokrywają całe pędy. Plamy na liściach mogą przybierać zróżnicowane kształty. Na początku są one oliwkowozielone, później staja się brunatne z charakterystycznym żółtym halo wokół brzegów.  Następnie plamy powiększają swoje rozmiary jednocześnie zmieniając barwę na czarną. Przy dużym nasileniu blaszki liściowe ulegają zniekształceniu i szybko zamierają. Porażone pąki kwiatowe nie rozwijają się wcale lub czernieją i zasychają wkrótce po rozpoczęciu wzrostu. Jeśli infekcji ulegną kwiaty płatki szybko się kurczą, zmieniają barwę na czarną i zasychają.
Atakowane rośliny: Wiele gatunków roślin ozdobnych, warzywnych, drzew i krzewów.
Przyczyna: Bakteria Pseudomonas syringae pv. syringae . Patogen zimuje na resztkach porażonych roślin oraz na pograniczu tkanki żywej i martwej wokół zmienionych chorobowo miejsc na żywych krzewach. Infekcja zachodzi za sprawą wycieków bakteryjnych, które są roznoszone z wiatrem, przez wodę lub zwierzęta na duże odległości. Sprawca wnika do roślin przez zranienia lub naturalne otwory w skórce.
Zwalczanie niechemiczne: Usuwanie i niszczenie roślin z widocznymi objawami chorobowymi. Dokładne grabienie i palenie resztek roślinnych pochodzących z porażonych egzemplarzy. Opryski kilkukrotnie po wystąpieniu pierwszych objawów środkiem Biosept 033 SL.
Zwalczanie chemiczne: Opryski preparatami miedziowymi jak np. Miedzian 50 WP