Bielinki, gąsienice

Objawy: Obecność gąsienic bielinka na roślinach objawia się wygryzionymi dziurami w liściach aż do ich szkieletowania, pozostają tylko grubsze nerwy.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne i kwiaty ozdobne np. nasturcja.
Przyczyna: Gąsienice motyla z rodziny bielinkowatych (Pieridae). Należą do nich: bielinek bytomkowiec, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, bielinek rukiewnik. Samica składa żółte jaja wielkości ok. 2 mm na dolnej stronie liści, po kilkadziesiąt sztuk jedno przy drugim. Gąsienice długości do 50 mm, koloru żółtawo-zielonego z licznymi czarnymi plamami oraz często z włoskami na całym ciele, z wyraźnie widoczną głową. Młode gąsienice początkowo żerują gromadnie, starsze rozchodzą się po całej roślinie i wygryzają duże, nieregularne dziury w liściach.
Ochrona niechemiczna: Biologiczny środek do zwalczania gąsienic bielinka to Dipel 3,2 WP. Przy małej ilości roślin ważna jest lustracja uprawy czy nie widać złożonych jaj, które niszczymy, jak i wyłapywanie gąsienic w pierwszym stadium rozwoju, gdy żyją jeszcze gromadnie.
Ochrona chemiczna: Do zwalczania można wykorzystać: Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC, Talstar 100 EC, Sumi – Alpha 050 EC. Do oprysku trzeba koniecznie dodać mydła ogrodniczego, by oprysk nie spływał po woskowatych liściach warzyw kapustnych.