Pchełka czarna (Phyllotreta atra)

Objawy: Zdarta zewnętrzna skórka liścia wraz z tkanką miękiszową. Wygryzione dziury. Larwy widoczne na korzeniach.
Atakowane rośliny: Gęsiówka, smagliczka nadmorska, nasturcja, rezeda i inne gatunki kapustowatych (Cruciferae).
Przyczyna: Chrząszcz z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae). Osobniki mają ciało długości 1,8 do 2 mm. Pancerz koloru czarnego z metalicznym połyskiem. Larwy są jasnożółte, mają ciemne plamki na stronie grzbietowej. Ma trzy pary odnóży tułowiowych. Żerują na korzeniach roślin. Jaja są długości 0,3- 0,4 mm. Jedno pokolenie tego szkodnika rozwija się w przeciągu roku.
Chrząszcze zimują w resztkach roślinnych lub w grudkach ziemi. Szkodniki te początkowo żerują na chwastach z rodziny kapustowatych, a następnie przemieszczają się na rośliny uprawne. Samice składają jaja od maja do lipca. Wylęg larw następuje po około 2 tygodniach.
Ochrona niechemiczna: Wyrywanie chwastów z rodziny kapustowatych, takich jak ożędka (Neslia Desv.), tasznik (Capsella Medik.), rzodkiewnik (Arabidopsis Heynh.). Grabienie i usuwanie resztek roślin.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu uszkodzeń roślin lub samych chrząszczy opryskujemy rośliny preparatem Fastac 100 EC w stężeniu 0,015 %.