Pryszczarek fiołkowiec (Dasineura affinis)

Objawy: Liście stają się cienkie i zaczynają się zwijać. W przypadku silnego ataku szkodnika, rośliny mogą nawet całkowicie zamierać.
Atakowane rośliny: Fiołek.
Przyczyna: Muchówka, której postać dorosła kształtem przypomina komara. Z jaj szkodnika wylęgają się larwy w kolorze pomarańczowo-białym. Żerują one na liściach rośliny. Szkodnik występuje na terenach Europy.
Ochrona niechemiczna: Wszystkie liście, które uległy porażeniu należy zebrać i spalić.
Ochrona chemiczna: Rośliny, na których zaobserwowaliśmy objawy występowania szkodnika, należy opryskać preparatem zawierającym dimetoat lub pirimifos metylu. Do tego celu możemy zastosować preparat: Decis 2,5 EC oraz Kung-Fu 050 CS.