Rdza piwonii

Objawy: Na dolnych liściach występują ciemnofioletowe plamy, które możemy zauważyć w okolicach drugiej połowy lipca. Niedługo po wystąpieniu plam, na dolnej stronie liścia pojawiają się brązowe, pęcherzykowate wzniesienia. W nich dojrzewają zarodniki grzyba, które wysypują się z pękających torebek. Licznie tworzące się plamki obejmują duże powierzchnie liścia. Silnie porażone liście skręcają się, zasychają i przedwcześnie obumierają.
Atakowane rośliny: Piwonia chińska, piwonia lekarska oraz nasturcja większa i  ciemiężnik białokwiatowy.
Przyczyna: Sprawcą jest grzyb Cronartium flaccidum. Jest to grzyb dwudomowy rdzy o całkowitym cyklu rozwoju. Na roślinach wytwarza urediniospory, teliospory, bazydiospory. Grzyb przenosi się na sosnę zwyczajną za pomocą bazydiospor. Na sośnie patogen ten wytwarza piknospory a następnie ecjospory. Gdy uwolni ecjospory z pęcherzyków na korze sosny, one przenoszą się ponownie na piwonię porażając ją.
Ochrona niechemiczna: Jesienią wycinać porażone łodygi i je niszczyć. Silnie porażone elementy rośliny palić. Należy unikać sadzenia piwonii w bezpośrednim sąsiedztwie sosen, na których może potencjalnie występować rdza.
Ochrona chemiczna: Gdy stwierdzimy występowanie rdzy należy opryskać rośliny preparatami co 7 lub 10 dni: Score 250 EC w stężeniu 0,05 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Penncozeb 80 WP w stężeniu 0,2 %, Bumper 250 EC w stężeniu 0,05 %, Amistar 250 SC w stężeniu 0,05- 1 %.