Rdza śluzu

Objawy: Wczesną wiosną na liściach pojawiają się żółtawe plamy, natomiast na dolnej części liścia tworzą się rdzawo brązowe brodawki. Liście, zaatakowane tą chorobą więdną i usychają. Roślina staje się ogołocona.
Atakowane rośliny: Rośliny ozdobne.
Przyczyna: Grzyb: rdza śluzu. Grzyb ten zimuje na porażonych fragmentach roślin.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać zaatakowane liście oraz zapewnić roślinie odpowiednie dokarmienie. Powinniśmy dokładnie usunąć wszystkie resztki roślin, tak aby w glebie nie pozostały żadne fragmenty, na których rdza mogłaby przezimować.
Ochrona chemiczna: W okresie od maja do września, jeśli porażenie jest silne, można zastosować oprysk: Dithane Neo Tec 75 WG, Amistar 250 SC, Score 250 EC.