Śmietka goździkóweczka

Objawy: Szkodnik żeruje głównie w rdzeniu młodszych pędów goździka, drążąc kilkucentymetrowe kanaliki. Minują także grubsze liście. Skutkiem silnego żerowania liście wierzchołkowe są matowoszare, następnie więdną i usychają lub podlegają procesom gnilnym.
Atakowane rośliny: Goździki.
Przyczyna: Szczególnie szkodliwe są larwy o barwie żółtobiałej. Ich ciało jest walcowate zwężone ku przodowi, długości do 8 mm. Głowa nie jest wyróżniona na tle ciała. Samice składają jaja na górnej części liści wierzchołkowych pędów młodych. Larwy zmieniają swoje stadium (przepoczwarzają się) w glebie. W ciągu rocznym rozwijają się 2 pokolenia. Największe zagrożenie tym szkodnikiem występuje jesienią.
Ochrona niechemiczna: Po zauważeniu objawów żerowania śmietki usuwać porażone rośliny.
Ochrona chemiczna: W chwili stwierdzenia zaatakowania rośliny przez tego szkodnika opryskiwać goździki jednym z preparatów: Owadofos Extra 480 EC lub Actellic 500 EC. Zabiegi powtarzamy po 10-14  dniach. Szczególnie dokładnie opryskiwać wierzchołki pędów.