Tarczyk zielony (Cassida viridis)

Objawy: Wygryzione dziury w liściach.
Atakowane rośliny: Pysznogłówka oraz różne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiacea).
Przyczyna: Jest to chrząszcz z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae). Dorosłe osobniki są długości 7- 10 mm. Zewnętrzną, górną część ciała mają zieloną, spód natomiast jest czarny. Nasada czułków oraz odnóża są barwy żółtej. Chrząszcze zimują w odpadkach roślinnych. Stan uaktywnienia przypada na kwiecień i maj. Samice, składają jaja na liściach. Po dwóch miesiącach następuje rozwój larw.
Larwy mają na końcu odwłoka widlasto zakończony wyrostek, na którym gromadzą swoje odchody. Poczwarka jest zielona. Lipiec i sierpień to miesiące pojawienia się już dorosłych osobników, które odbywają żer do jesieni, a potem schodzą na zimowanie.
Ochrona niechemiczna: Koniecznie usuwajmy jesienią resztki roślinne.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu chrząszczy, larw lub pierwszych uszkodzeń liści wykonujemy oprysk preparatem o działaniu kontaktowym, np. Decis 2,5 EC w stężeniu 0,05 %.

Autorem fotografii jest ©entomart. Źródło: Wikimedia Commons.